Module Border Module Border
  شرح خبر 
98/05/15

بازدید آموزشی- ترویجی از دامداری


بازدید آموزشی- ترویجی ،از دامداری آقای موحدیان و سیستم آبیاری تحت فشار (زیرسطحی) باغ پسته آقای هادی نیا

پیرو هماهنگی اداره آموزش و ترویج و همچنین اداره امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های آران و بیدگل و خوروبیابانک ،روز یکشنبه مورخ 13/05/1398  بازدید آموزشی- ترویجی ،از دامداری آقای موحدیان و سیستم آبیاری تحت فشار (زیرسطحی) باغ پسته آقای هادی نیا، انجام گردید.این بازدید با حضور مسئول محترم امور دام جهادکشاورزی شهرستان خور وبیابانک ،جناب آقای مهندس فیروزی ،رئیس محترم اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان خور وبیابانک، جناب آقای مهندس جعفری و جمعی از دامداران و کشاورزان شهرستان خوروبیابانک در معیت رئیس اداره ترویج وآموزش شهرستان آران و بیدگل، جناب آقای مهندس علینقی پور و رئیس اداره آب و خاک ،جناب آقای مهندس ساجدی برگزار گردید.

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Module Border Module Border
شنبه 02 شهریور ماه 1398
ورود |عضويت
  جستجو در اخبار
جستجو 

Copyright (c) 1398/06/02 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا