تعیین جنسیت ماهیان خاویاری طرح پرورش ماهی آقای مهدی آزاد پور در شهرستان آران وبیدگل انجام گردید در این برنامه که با حضور متخصصین این امر در محل مزرعه آزاد پور انجام شد متخصصین با استفاده از دستگاه سونوگرافی و گرافی این ماهیان جنسیت آنها را تعیین نمودند . همچنین علاوه بر تعیین جنسیت بیش از 50 قطعه ماهی با سن 5/3 ساله و ومتوسط وزن 22 کیلو گرم، وضعیت سلامتی این ماهیان بررسی گردید.لازم به توضیح است ماهیان خاویاری بدون سونوگرافی قابل تعیین جنسیت نیستند.همچنین این نوع ماهی (فیل ماهی) در سن 8سالگی بالغ و قابلیت تولید خاویار را دارد.
سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398
ورود |عضويت
پیوندهای مرتبط با کارکنان
   
پیوندها
   
Copyright (c) 1398/02/31 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا